ติดต่อ สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

 

สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 


อาคาร 7 ชั้น 1 เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 
เว็บไซต์ : www.hrm.siamtechu.net
e-mail : human@siamtechno.ac.th
โทรศัพท์ : 02-878-5060, 02-878-5020
โทรสาร : 02-878-5012

 

Last Updated: 10/11/2018 01:32